"Har Ghar Tiranga" to be carried out by NSS, Mahila Mahavidyalaya, Nagpur between 13th & 15th August 2022  International Yoga Day Celebrated on 21st June 2021

Stree Shikshan Prasarak Mandal (व्यवस्थापक)

Sr.No. Name Designation
1. Mr. Ravindra Fadnavis President
2. Mr. Vijay Ghate Vice President
3. Mrs. Mira Chafekar Secretary
4. Mr. Pradip Mandlekar Treasurer
5. Mrs. Mukta Fadnavis - Iyer Joint Secretary
6. Mr. Dilip Khode Member
7. Mr. Prashant Padhye Member
8. Mr. Atul Mundlekar Member
9. Mr. Mukund Paithankar Member